Kahulugan ng Salita - Batay sa Kontekstuwal na Pahiwatig (Maikling Kuwento)

Filipino - Grade 7 / Paglinang ng Talasalitaan

Sample Question

Masasabing bunga ito ng malikhaing isipan ng manunulat o maaari ring batay sa mga tunay na kaganapan ng buhay.

  • maikling kuwento
  • bibliyograpi
  • talatinigan
  • balita

This is just one of our 121,230 study questions in Quipper School.

Quipper School Philippines Curriculum

Filipino - Grade 7

Topics