Kahulugan ng Salita - Batay sa Konteksto ng Pangungusap

Filipino - Grade 7 / Paglinang ng Talasalitaan

Sample Question

Piliin ang pinakawastong sagot para sa patlang.

Ang salitang may literal o denotatibong kahulugan ay maaaring magkaroon ng ibang kahulugan. Batay sa pagkakagamit nito sa isang partikular na[% \underline{\hspace{3cm}} %] ng isang usapan.

  • sitwasyon o konteksto
  • malalalim na salita
  • reperensyang salita
  • kalagayan sa lipunan

This is just one of our 121,230 study questions in Quipper School.

Quipper School Philippines Curriculum

Filipino - Grade 7

Topics