Kahulugan ng Salita Batay sa Kasingkahulugan

Filipino - Grade 7 / Paglinang ng Talasalitaan

Sample Question

Piliin ang pinakawastong sagot.

Paano nagiging mas madali para sa mambabasa ang pag-unawa sa kaniyang mga binabasa?

  • Sa tuwing natutukoy ang kasingkahulugan ng mga mahihirap na salita
  • Kapag laging sumasangguni ng kahulugan ng salita sa katabing talatinigan
  • Sa pagsulat sa kuwaderno ng mahihirap na salita
  • Kung iisa-isahing alamin ang mga mahihirap na salita

This is just one of our 121,230 study questions in Quipper School.

Quipper School Philippines Curriculum

Filipino - Grade 7

Topics