Kahulugan ng Salita - Batay sa Denotasyon at Konotasyon (Maikling Kuwento)

Filipino - Grade 7 / Paglinang ng Talasalitaan

Sample Question

Isang katotohanan na marami tayong mga [% \underline{\hspace{3cm}} %] na marami ang kahulugan, sapagkat marami tayong mga pagpapakahulugang naiuugnay sa mga ito.

  • salita
  • konotasyon
  • denotasyon
  • talasalitaan

This is just one of our 121,230 study questions in Quipper School.

Quipper School Philippines Curriculum

Filipino - Grade 7

Topics