Kahulugan ng mga Salitang Nagpapahayag ng Damdamin

Filipino - Grade 7 / Paglinang ng Talasalitaan

Sample Question

Piliin ang pinakawastong sagot.

Ang [% \underline{\hspace{3cm}} %] ay likas na reaksiyon ng tao batay sa mga pangyayari sa kaniyang paligid at hindi ito naiiwasan.

  • damdamin
  • pagkagalit
  • kasiyahan
  • pagka-inis

This is just one of our 121,230 study questions in Quipper School.

Quipper School Philippines Curriculum

Filipino - Grade 7

Topics