Interpretasyon sa Salitang Paulit-Ulit na Ginamit sa Akda

Filipino - Grade 7 / Paglinang ng Talasalitaan

Sample Question

Isa sa mga paraang ginagamit ng mga manunulat ng akda ang [% \underline{\hspace{3cm}} %]ay upang mabigyang diin ang mensaheng nais niyang ihatid sa mga mambabasa.

  • pag-uulit ng salita
  • paikot-ikot na pahayag
  • paggamit ng idyoma
  • paghahanay ng salita

This is just one of our 121,230 study questions in Quipper School.

Quipper School Philippines Curriculum

Filipino - Grade 7

Topics