Gamit ng Pang-Ugnay sa Pagsasalaysay at Pagsusunod-sunod ng mga Pangyayari

Filipino - Grade 7 / Wika at Gramatika

Sample Question

Anong pang-ugnay ang ginamit sa loob ng pangungusap upang magkaroon ng pagkakasunod sa pagsasalaysay?

Samantala, ang bata ay nanghihina. Umaasa siya sa kaniyang magulang. Naghihintay siyang iligtas ng kanilang kabalyero.

  • samantala
  • kaniya
  • sa mga
  • kabalyero

This is just one of our 121,230 study questions in Quipper School.

Quipper School Philippines Curriculum

Filipino - Grade 7

Topics