Gamit ng Pang-ugnay sa Paglalahad

Filipino - Grade 7 / Wika at Gramatika

Sample Question

Ang [% \underline{\hspace{3cm}} %] ay ang pagpapaliwanag ng isang ideya o konsepto.

  • paglalahad
  • pangatnig
  • pang-ukol
  • pang-angkop

This is just one of our 121,230 study questions in Quipper School.

Quipper School Philippines Curriculum

Filipino - Grade 7

Topics