Anyo ng Salita sa Pamamagitan ng Pagtatambal

Filipino - Grade 7 / Paglinang ng Talasalitaan

Sample Question

Piliin ang pinakawastong sagot.

Ang [% \underline{\hspace{3cm}} %] ay pagsasama ng dalawang magkaibang salita upang makabuo ng isang salitang maaaring manatili ang kahulugan, o magtaglay ng bagong kahulugan.

  • pagtatambal
  • paglalapi
  • pag-uulit
  • pagbubuo

This is just one of our 121,230 study questions in Quipper School.

Quipper School Philippines Curriculum

Filipino - Grade 7

Topics