Anyo ng Salita sa Pamamagitan ng Paglalapi

Filipino - Grade 7 / Paglinang ng Talasalitaan

Sample Question

Punan ang patlang upang mabuo ang diwa ng pangungusap. Piliin ang pinakawastong sagot.

Ang [% \underline{\hspace{3cm}} %] pagsasama ng salitang-ugat at panlapi.

  • Paglalapi
  • Tambalan
  • Inuulit
  • Paghahambing

This is just one of our 121,230 study questions in Quipper School.

Quipper School Philippines Curriculum

Filipino - Grade 7

Topics