Anyo ng Salita sa Pamamagitan ng Pag-uulit

Filipino - Grade 7 / Paglinang ng Talasalitaan

Sample Question

Punan ang patlang upang mabuo ang diwa ng pangungusap. Piliin ang pinakawastong sagot.

Ang [% \underline{\hspace{3cm}} %] ng isang salita ay isang paraan upang bigyang-diin ang kahulugan ng salitang inulit.

  • pag-uulit
  • paglalapi
  • pagtatambal
  • pagwawasto

This is just one of our 121,230 study questions in Quipper School.

Quipper School Philippines Curriculum

Filipino - Grade 7

Topics