Angkop na Salita at Simbolo sa Pagsulat ng Iskrip

Filipino - Grade 7 / Paglinang ng Talasalitaan

Sample Question

Piliin ang pinakawastong sagot.

Ang [% \underline{\hspace{3cm}} %] ang pangunahin munang kailangan bago makapagsagawa ng isang pagtatanghal, sapagkat ito ang pinakasinusundan sa kabuuang mangyayari.

  • iskrip
  • direktor
  • artista
  • teknikal

This is just one of our 121,230 study questions in Quipper School.

Quipper School Philippines Curriculum

Filipino - Grade 7

Topics