Wastong Gamit ng Payak na Pang-uri sa Iba't Ibang Sitwasyon

Filipino - Grade 6 / Pagsasalita (Gramatika)

Sample Question

Ano ang ginagampanan ng pang-uri sa bahagi ng pananalita?

  • naglalarawan
  • nag-uugnay
  • nagpapakilala
  • nagbibigay-turing

This is just one of our 121,230 study questions in Quipper School.

Quipper School Philippines Curriculum

Filipino - Grade 6

Topics