Wastong Gamit ng Pangatnig

Filipino - Grade 6 / Pagsasalita (Gramatika)

Sample Question

Suriing mabuti ang mga pangungusap. Piliin ang pinakaangkop na sagot upang mabuo ang diwa ng pangungusap.

Nakasama ka sana papuntang Boracay __________ naasikaso mo kaagad ang mga kailangan mo sa pag-alis.

  • kung
  • sapagkat
  • kaya
  • palibhasa

This is just one of our 121,230 study questions in Quipper School.

Quipper School Philippines Curriculum

Filipino - Grade 6

Topics