Wastong Gamit ng Pang-angkop

Filipino - Grade 6 / Pagsasalita (Gramatika)

Sample Question

Punan ng wastong pang-angkop ang sumusunod na pangungusap.

Ang pamahalaan ______ bayan ay nagbibigay ng trabaho sa mamamayang nangangailangan .

  • na
  • -ng

This is just one of our 121,230 study questions in Quipper School.

Quipper School Philippines Curriculum

Filipino - Grade 6

Topics