Wastong Gamit ng Pang-angkop at Pangatnig

Filipino - Grade 6 / Pagsasalita (Gramatika)

Sample Question

Tukuyin ang wastong pang-angkop na dapat gamitin sa pahayag.

Anim ____ taon pa ang kanyang gugugulin bago maging ganap na doktor.

  • na
  • ng

This is just one of our 121,230 study questions in Quipper School.

Quipper School Philippines Curriculum

Filipino - Grade 6

Topics