Wastong Gamit ng Maylapi na Pang-Uri sa Iba't Ibang Sitwasyon

Filipino - Grade 6 / Pagsasalita (Gramatika)

Sample Question

Tukuyin ang wastong panlapi sa pang-uring nasa loob ng panaklong upang mabuo ang pangungusap.

Naglunsad ang lokal na pamahalaan ng ‘feeding program’ para sa mga batang (laboy) _________.

  • pa-
  • ma-
  • pang-
  • i-

This is just one of our 121,230 study questions in Quipper School.

Quipper School Philippines Curriculum

Filipino - Grade 6

Topics