Wastong Gamit ng Kasidhian ng Pang-uri sa Iba't Ibang Sitwasyon

Filipino - Grade 6 / Pagsasalita (Gramatika)

Sample Question

Anong antas ng kasidhian ng pang-uri ang ipinapakita sa pangungusap?

Mabilis na nagtungo ang dalaga sa bukal.

  • Lantay
  • Katamtaman
  • Pinakamasidhi
  • Pahambing

This is just one of our 121,230 study questions in Quipper School.

Quipper School Philippines Curriculum

Filipino - Grade 6

Topics