Wastong Gamit ng Kailanan ng Pang-uri sa Iba't Ibang Sitwasyon

Filipino - Grade 6 / Pagsasalita (Gramatika)

Sample Question

Ano ang kailanan ng pang-uri kung ang inilalarawan ay iisa lamang?

  • Isahan
  • Dalawahan
  • Maramihan
  • Tambalan

This is just one of our 121,230 study questions in Quipper School.

Quipper School Philippines Curriculum

Filipino - Grade 6

Topics