Unlapi at Salitang Ugat

Filipino - Grade 6 / Pagbasa (Pag-unlad ng Talasalitaan)

Sample Question

Anong unlapi ang ginamit sa salitang umasa?

Umasa akong pupunta ka sa aking kaarawan.

This is just one of our 121,230 study questions in Quipper School.

Quipper School Philippines Curriculum

Filipino - Grade 6

Topics