Tambalang Pangungusap Gamit sa Iba't Ibang Sitwasyon

Filipino - Grade 6 / Pagsasalita (Gramatika)

Sample Question

Piliin ang nagpapakita ng tambalang pangungusap.

  • Sasama ako ngunit uuwi tayo ng maaga.
  • Sina Ana at Juan ay pawang masisipag na mga bata.

This is just one of our 121,230 study questions in Quipper School.

Quipper School Philippines Curriculum

Filipino - Grade 6

Topics