Payak na Pangungusap Gamit sa Iba't Ibang Sitwasyon

Filipino - Grade 6 / Pagsasalita (Gramatika)

Sample Question

Tukuyin kung anong uri ng payak na pangungusap ayon sa pagkakabuo ng mga pangungusap.

Si Pangulong Corazon Aquino ay matalino at matapang .

  • Payak na paksa at payak na panaguri
  • Tambalang paksa at payak na panaguri
  • Payak na paksa at tambalang panaguri

This is just one of our 121,230 study questions in Quipper School.

Quipper School Philippines Curriculum

Filipino - Grade 6

Topics