Pautos na Gamit ng Pangungusap

Filipino - Grade 6 / Pagsasalita (Gramatika)

Sample Question

Piliin ang pautos na pangungusap na angkop sa sitwasyon.

May sakit ang ina. Uutusan niya ang kaniyang kasambahay na bumili ng gamot.

  • Kumuha ka ng pera at pumunta ka sa barangay.
  • Kunin mo ang pitaka ko at umalis ka na.
  • Kumuha ka ng pera sa pitaka ko at bumili ka ng gamot.
  • Kumuha ka ng pera ko at gamot.

This is just one of our 121,230 study questions in Quipper School.

Quipper School Philippines Curriculum

Filipino - Grade 6

Topics