Patalastas at Usapan Gamit ang Iba't Ibang Bahagi ng Pananalita

Filipino - Grade 6 / Pagsasalita (Gramatika)

Sample Question

Tukuyin kung anong bahagi ng pananalita ang salitang may salungguhit sa usapan.

Elsa: Palala nang palala ang krimen sa ating bansa.

Eric: Magulo na ang daigdig kaya nangangailangan nang maging responsable at maging makatao sa kapuwa.

  • Pangngalan
  • Panghalip
  • Pang-uri
  • Pandiwa

This is just one of our 121,230 study questions in Quipper School.

Quipper School Philippines Curriculum

Filipino - Grade 6

Topics