Pasalaysay o Paturol na Gamit ng Pangungusap

Filipino - Grade 6 / Pagsasalita (Gramatika)

Sample Question

Tukuyin kung ang pangungusap ay nasa uring pasalaysay o hindi pasalaysay na pangungusap.

Ang wika ay binubuo ng mga makahulugang simbolo at ng makatuturang paraan ng pagsasamasama nito.

  • Pasalaysay
  • Hindi Pasalaysay

This is just one of our 121,230 study questions in Quipper School.

Quipper School Philippines Curriculum

Filipino - Grade 6

Topics