Pariralang Pang-abay - Gamit sa Paglalarawan ng Paraan

Filipino - Grade 6 / Pagsasalita (Gramatika)

Sample Question

Naisagawa nang mapayapa ang paglulunsad ng bagong proyekto ng kompanya.

  • Oo
  • Hindi

This is just one of our 121,230 study questions in Quipper School.

Quipper School Philippines Curriculum

Filipino - Grade 6

Topics