Pariralang Pang-abay - Gamit sa Paglalarawan ng Lugar ng Kilos

Filipino - Grade 6 / Pagsasalita (Gramatika)

Sample Question

May malaking alimangong naglalakad sa tabi ng pampang.

  • PLN
  • HPLN

This is just one of our 121,230 study questions in Quipper School.

Quipper School Philippines Curriculum

Filipino - Grade 6

Topics