Pariralang Pang-Abay - Gamit sa Paglalarawan ng Damdamin

Filipino - Grade 6 / Pagsasalita (Gramatika)

Sample Question

Punan ng angkop na pang-abay ang patlang upang mabuo ang pangungusap.

__________ na nilaro ni Miguel ang bolang ibinigay sa kanya ng amang nagtatrabaho sa ibayong dagat.

  • Masayang
  • Malungkot
  • Masipag

This is just one of our 121,230 study questions in Quipper School.

Quipper School Philippines Curriculum

Filipino - Grade 6

Topics