Pang-Uri at Pang-abay - Gamit sa Pagpapahayag ng Sariling Ideya

Filipino - Grade 6 / Pagsasalita (Gramatika)

Sample Question

Hayagang sinabi ni Alden sa korte kung sino ang salarin

  • Pang-uri
  • Pang-abay

This is just one of our 121,230 study questions in Quipper School.

Quipper School Philippines Curriculum

Filipino - Grade 6

Topics