Pandiwang Pokus sa Tagaganap - Gamit sa Pakikipag-usap sa Iba't Ibang Sitwasyon

Filipino - Grade 6 / Pagsasalita (Gramatika)

Sample Question

Ano ang angkop na pandiwa upang mabuo ang diwa ng pangungusap?

____________ si Beth palabas mula sa nasusunog na gusali.

  • Gumapang
  • Ginapang
  • Gapangin
  • Pinaggapangan

This is just one of our 121,230 study questions in Quipper School.

Quipper School Philippines Curriculum

Filipino - Grade 6

Topics