Pandiwang Pokus sa Layon - Gamit sa Pakikipag-usap sa Iba't Ibang Sitwasyon

Filipino - Grade 6 / Pagsasalita (Gramatika)

Sample Question

Ano ang angkop na pandiwa upang mabuo ang diwa ng pangungusap?

____________ mo ng asul ang bagong lamesa.

  • Pintahan
  • Ipinta
  • Puminta
  • Magpinta

This is just one of our 121,230 study questions in Quipper School.

Quipper School Philippines Curriculum

Filipino - Grade 6

Topics