Pandiwang Pokus sa Ganapan - Gamit sa Pakikipag-usap sa Iba't Ibang Sitwasyon

Filipino - Grade 6 / Pagsasalita (Gramatika)

Sample Question

Ano ang angkop na pandiwa para sa pangungusap upang mabuo ang diwa?

Ang malaking pamilihan ng bayan ang ___________ ni Nenita ng mga gulay.

  • ipinambili
  • pinagbilhan
  • bumili
  • bili

This is just one of our 121,230 study questions in Quipper School.

Quipper School Philippines Curriculum

Filipino - Grade 6

Topics