Pandiwang Karaniwan - Gamit sa Pakikipag-Usap sa Iba't Ibang Sitwasyon

Filipino - Grade 6 / Pagsasalita (Gramatika)

Sample Question

Alin ang pandiwang karaniwan sa loob ng pangungusap?

Nagbigay ng tulong pinansiyal ang aming punong barangay para sa pag-aayos ng bahay ng mga biktima ng sunog.

  • nagbigay
  • tulong
  • sunog
  • pag-aayos

This is just one of our 121,230 study questions in Quipper School.

Quipper School Philippines Curriculum

Filipino - Grade 6

Topics