Pandiwang Ginanap - Gamit sa Pakikipag-usap sa Iba't Ibang Sitwasyon

Filipino - Grade 6 / Pagsasalita (Gramatika)

Sample Question

Ano ang angkop na pandiwang ginanap upang mabuo ang diwa ng pangungusap?

___________ na ang mga kawani ng Kagawaran ng Kalusugan laban sa dengue.

  • Ikinilos
  • Kumilos
  • Pinakilos
  • Isakilos

This is just one of our 121,230 study questions in Quipper School.

Quipper School Philippines Curriculum

Filipino - Grade 6

Topics