Pandiwang Gaganapin - Gamit sa Pakikipag-usap sa Iba't Ibang Sitwasyon

Filipino - Grade 6 / Pagsasalita (Gramatika)

Sample Question

Ano ang angkop na pandiwang gaganapin upang mabuo ang diwa ng pangungusap?

___________ ang wika kung patuloy itong gagamitin ng mamamayan.

  • Malalathala
  • Uunlad
  • Maghihimagsik
  • Makikipag-ugnayan

This is just one of our 121,230 study questions in Quipper School.

Quipper School Philippines Curriculum

Filipino - Grade 6

Topics