Pandiwang Di-karaniwan - Gamit sa Pakikipag-Usap sa Iba't Ibang Sitwasyon

Filipino - Grade 6 / Pagsasalita (Gramatika)

Sample Question

Anong uri ng pandiwang di-karaniwan ang may diin sa loob ng pangungusap?

Huwag kang mambintang sa kapwa mo nang wala kang ipinapakitang ebidensya. Dapat mo munang siguraduhin at patunayan ang iyong mga akusasyon.

  • Asimilasyon
  • Pagkakaltas
  • Pagpapalit
  • Paglilipat

This is just one of our 121,230 study questions in Quipper School.

Quipper School Philippines Curriculum

Filipino - Grade 6

Topics