Pakiusap na Gamit ng Pangungusap

Filipino - Grade 6 / Pagsasalita (Gramatika)

Sample Question

Buuin ang diwa ng pangungusap na magpapakita ng pakiusap na gamit nito.

_____________ ibalik mo sa refrigerator ang mga bote ng tubig?

  • Maaari bang
  • Paki

This is just one of our 121,230 study questions in Quipper School.

Quipper School Philippines Curriculum

Filipino - Grade 6

Topics