Langkapang Pangungusap Gamit sa Iba't Ibang Sitwasyon

Filipino - Grade 6 / Pagsasalita (Gramatika)

Sample Question

Sa murang gulang ay natutuhan na ni Rita na maging responsable, lalo na noong namatay ang kaniyang mga magulang, dahil siya ang tumayong magulang sa kaniyang mga kapatid.

  • Paglalahad
  • Pakikipagdebate
  • Pakikipanayam
  • Pakikipag-usap

This is just one of our 121,230 study questions in Quipper School.

Quipper School Philippines Curriculum

Filipino - Grade 6

Topics