Kahulugan ng Salita sa Tulong ng Paglalarawan (Pamilyar at Di-Kilala)

Filipino - Grade 6 / Pagbasa (Pag-unlad ng Talasalitaan)

Sample Question

Tukuyin ang pangkat-etnikong inilalarawan sa bawat pangungsap.

Ito ay pangkat na mahilig sa makukulay na pananamit at pampaganda.

  • Kankana-ey
  • Tausug
  • Kalinga
  • Bagobo

This is just one of our 121,230 study questions in Quipper School.

Quipper School Philippines Curriculum

Filipino - Grade 6

Topics