Kahulugan ng Salita Sa Tulong ng Pagbibigay ng Halimbawa (Pamilyar at Di-kilala)

Filipino - Grade 6 / Pagsasalita (Gramatika)

Sample Question

Mga doktor, arkitekto, inhinyero, abogado, nars, at guro na mga _____________ ang kailangan sa ibang bansa.

This is just one of our 121,230 study questions in Quipper School.

Quipper School Philippines Curriculum

Filipino - Grade 6

Topics