Kahulugan ng Salita (Pamilyar at Di-kilala) - Ayon sa Pormal na Depinisyon (3)

Filipino - Grade 6 / Pagbasa (Pag-unlad ng Talasalitaan)

Sample Question

Tukuyin ang salitang binibigyang-kahulugan ng pormal na depinisyon.

Ang ___________ ay tawag sa tugtog ng kampana tuwing ikawalo ng gabi para sa kaluluwa ng mga namayapa.

  • animas
  • bana
  • umalohokan
  • kalembang

This is just one of our 121,230 study questions in Quipper School.

Quipper School Philippines Curriculum

Filipino - Grade 6

Topics