Kahulugan ng Salita (Pamilyar at Di-Kilala) - Ayon sa Pormal na Depinisyon (2)

Filipino - Grade 6 / Pagbasa (Pag-unlad ng Talasalitaan)

Sample Question

Ano ang pormal na depinisyon ng salitang nakadiin?

Maraming tao ang hindi nalalaman ang kahulugan ng nasyonalismo.

  • Ang nasyonalismo ay pagpapakita ng katapatan sa interes ng bansa.
  • Kaakibat ng kalayaan ang nasyonalismo.
  • Ang nasyonalismo ay hindi na maunawaan sa ngayon.
  • Ang nasyonalismo ay tatak ng pagka-Pilipino.

This is just one of our 121,230 study questions in Quipper School.

Quipper School Philippines Curriculum

Filipino - Grade 6

Topics