Kahulugan ng Salita (Pamilyar at Di-kilala) - Ayon sa Pormal na Depinisyon (1)

Filipino - Grade 6 / Pagbasa (Pag-unlad ng Talasalitaan)

Sample Question

Ano ang dapat gawin kung sa kalagitnaan ng iyong pagbabasa ay mayroon kang hindi maunawaang salita?

  • Alamin ang pormal na depinisyon ng salita.
  • Huwag nang ituloy ang pagbabasa.
  • Laktawan ang bahaging mayroong di-kilalang salita.
  • Humanap na lamang ng iba pang babasahin.

This is just one of our 121,230 study questions in Quipper School.

Quipper School Philippines Curriculum

Filipino - Grade 6

Topics