Kahulugan ng Salita - Matalinghagang Salita

Filipino - Grade 6 / Pagbasa (Pag-unlad ng Talasalitaan)

Sample Question

Ano ang angkop na matalinghagang salita upang mabuo ang diwa ng pangungusap?

Sadyang ____________ ni Dennis lalo na nang siya ay nakaapak sa Estados Unidos para magtrabaho.

  • matigas ang leeg
  • makati ang paa
  • putok sa buho
  • may uod sa katawan

This is just one of our 121,230 study questions in Quipper School.

Quipper School Philippines Curriculum

Filipino - Grade 6

Topics