Kahulugan ng Salita - Kahulugan ng Salitang Hiram

Filipino - Grade 6 / Pagbasa (Pag-unlad ng Talasalitaan)

Sample Question

Nakasanayan ko nang isulat sa aking [%\underline{\hspace{3cm}}%] ang aking mga nagawa sa araw-araw

  • dayari
  • manedyer
  • siopao
  • ditse

This is just one of our 121,230 study questions in Quipper School.

Quipper School Philippines Curriculum

Filipino - Grade 6

Topics