Kahulugan ng Salita - Idyoma at Matatalinghagang Salita

Filipino - Grade 6 / Pagbasa (Pag-unlad ng Talasalitaan)

Sample Question

Suriin mabuti ang idyomatikong pahayag sa pangungusap at tukuyin ang kahulugan nito.

Magmula nang masalanta ng bagyo ang pamilya ni Juan naging isang kahig, isang tuka sila.

  • isang beses lang kumain
  • naghuhukay muna bago kumain
  • mahirap ang buhay
  • walang trabaho

This is just one of our 121,230 study questions in Quipper School.

Quipper School Philippines Curriculum

Filipino - Grade 6

Topics