Kahulugan ng Salita (Di-kilala) - Ayon sa Sitwasyong Pinaggagamitan

Filipino - Grade 6 / Pagbasa (Pag-unlad ng Talasalitaan)

Sample Question

Ano ang ibig sabihin ng pag-alam sa kahulugan ng salita ayon sa sitwasyong pinaggagamitan?

  • pag-alam sa kahulugan ng salita sa pamamagitan ng paggamit sa diksyunaryo
  • pag-alam sa kahulugan ng salita sa pamamagitan ng pagtatanong sa kakilala
  • pag-alam sa kahulugan ng salita sa pamamagitan ng pag-alam ng ugnayan nito sa iba pang salita sa pangungusap o sa teksto.
  • pag-alam sa kahulugan ng salita batay sa uri ng pananalita nito lamang

This is just one of our 121,230 study questions in Quipper School.

Quipper School Philippines Curriculum

Filipino - Grade 6

Topics