Kahulugan ng Salita (Di-kilala) - Ayon sa Pag-uugnay sa Ibang Aralin

Filipino - Grade 6 / Pagbasa (Pag-unlad ng Talasalitaan)

Sample Question

Piliin ang pinakawastong sagot.

Anong mga salita ang hindi palagiang nagagamit sa araw-araw na pakikipag-usap ngunit nagagamit sa mga aralin?

  • mga salitang di-kilala
  • mga salitang Kolokyal
  • mga salitang Jejemon
  • mga salitang karaniwan

This is just one of our 121,230 study questions in Quipper School.

Quipper School Philippines Curriculum

Filipino - Grade 6

Topics