Kahulugan ng Salita (Di-kilala) - Ayon sa Kayarian

Filipino - Grade 6 / Pagbasa (Pag-unlad ng Talasalitaan)

Sample Question

Alin sa mga sumusunod na salita ang nasa kayariang inuulit?

  • minu-minuto
  • paruparo
  • gamugamo
  • ngatngat

This is just one of our 121,230 study questions in Quipper School.

Quipper School Philippines Curriculum

Filipino - Grade 6

Topics