Kahulugan ng Salita (Di-kilala) - Ayon sa Gamit sa Pangungusap

Filipino - Grade 6 / Pagbasa (Pag-unlad ng Talasalitaan)

Sample Question

Ano ang talasalitaan?

  • mga salitang ginagamit sa partikular na wika
  • talaan ng kung ano-anong bagay
  • salita para sa tala
  • hanay ng mga salita

This is just one of our 121,230 study questions in Quipper School.

Quipper School Philippines Curriculum

Filipino - Grade 6

Topics